Trần Phú – Cáp điện hạ thế

Còn hàng

Liên hệ

Mua ngay

Cáp điện hạ thế

Cáp điện lực hạ thế 1 – 4 lõi, ruột đồng ép chặt, cách điện XLPE, có lớp giáp kim loại bảo vệ, vỏ bọc PVC – Cu/XLPE/PVC (Data) – 0,6/1kV

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN (IEC 60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

to5-01

Page 1/2

to5-02

Page 2/2


 

Facebook